Thiết kế khách sạn Osaka

Địa điểm : TP. Nha Trang – T. Khánh Hòa

Quy mô sử dụng đất : 242 m2

Giai đoạn thực hiện : thiết kế kiến trúc – thiết kế bản vẽ thi công

Năm thực hiện : 2016

 

CÁC bài viết liên quan

Gọi Ngay: 0904873388