Thiết kế Nhà máy JS

Thiết kế Nhà máy JS – View 1

Thiết kế Nhà máy JS – View 2

Thiết kế Nhà máy JS – View 3

Thiết kế Nhà máy JS – View 4

 

Chủ đầu tư : Công ty TNHH JS

Địa điểm : Mỹ Phước 2 Khu công nghiệp, Tỉnh Bình Dương

Quy mô dự án : 25.000 m²

Hợp đồng : Thiết kế

CÁC bài viết liên quan

Gọi Ngay: 0904 87 33 88