Thiết kế nhà xưởng công ty Hosiden Vina Project


Investor : Hosiden Vina Project Co., Ltd
Nation : Korea
Location: Quang Chau IP, Bac Giang City, Bac Giang Province
Total Area: 15000 m2

CÁC DỰ ÁN KHÁC

Gọi Ngay: 0904 87 33 88