Thiết kế nhà xưởng Công ty TNHH Hoya Việt Nam

Thiết kế nhà xưởng Công ty TNHH Hoya Việt Nam – View 1

Thiết kế nhà xưởng Công ty TNHH Hoya Việt Nam – View 2

Investor : Hoya Viet Nam Co., Ltd
Nation : Japan
Location: Thang Long IP, Dong Anh Distric, Vinh Phuc Province
Total Area: 15600 m2

CÁC bài viết liên quan

Gọi Ngay: 0904 87 33 88