Thiết kế nhà xưởng Công ty TNHH Medlac Việt Nam

Thiết kế nhà xưởng Công ty TNHH Medlac Việt Nam – View 1

Thiết kế nhà xưởng Công ty TNHH Medlac Việt Nam – View 2

Thiết kế nhà xưởng Công ty TNHH Medlac Việt Nam – View 3

Investor : Medlac Viet Nam Co., Ltd
Nation : Italia
Location: Hoa Lac IP, Thach That Distric, Vinh Phuc Province
Total Area: 15000 m2

CÁC bài viết liên quan

Gọi Ngay: 0904873388