Thiết kế nhà xưởng công ty TNHH Nhựa Dư Long

Investor : Dulong Plastic Co., Ltd
Nation : Taiwan
Location: Rach Bap IP, Ben Cat Distric, Binh Duong Province
Total Area: 20000 m2

CÁC DỰ ÁN KHÁC

Gọi Ngay: 0904 87 33 88