Thiết kế nhà xưởng công ty TNHH Yulong Plastic Việt Nam

Investor : Yulong Plastic VietNam Co., Ltd
Nation : Taiwan
Location: Rach Bap IP, Ben Cat Distric, Binh Duong Province
Total Area: 10.000m2 m2

CÁC DỰ ÁN KHÁC

Gọi Ngay: 0904 87 33 88