Thiết kế và tư vấn giám sát MyungBo Vina – Giai đoạn 3

Investor : Myungbo Vina Co., Ltd
Nation : Korea
Location: Song Khe – Noi Hoang IP, Bac Giang City, Bac Giang Province
Total Area: 5600 m2

CÁC DỰ ÁN KHÁC

Gọi Ngay: 0904 87 33 88